تقویت کننده موبایل نیمه صنعتی مدل تیره Signal Loader G33 – Dark

26,000,000 تومان