پیش فاکتور دستگاه تقویت آنتن موبایل

 

شما می توانید همواره جدیدترین و به صرفه ترین پیش فاکتور های دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل را از وبسایت موبایل ریپیتر دریافت کنید. جهت دریافت پیش فاکتور، با توجه به نیاز و متراژ محل مورد نظرتان به دانلود پیش فاکتور مورد نظر اقدام نمایید. جهت بررسی و مشاوره رایگان درباره دستگاه های تقویت کننده امواج موبایل، میتوانید با ما تماس بیگرید.

پیش فاکتور
پکیج آبی آسمانی

پکیج تقویت کننده انتن موبایل آبی اسمانی

نوع دستگاه: تک باند
محدوده آنتن دهی: 200 متر مربع
متراژ کابل: 20 متر
اسپلیتر: ندارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج آبی آسمانی + اسپلیتر

پکیج تقویت کننده انتن موبایل آبی اسمانی

نوع دستگاه: تک باند
محدوده آنتن دهی: 200 متر مربع
متراژ کابل: 30 متر
اسپلیتر: دارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج دوباند سپید

پکیج تقویت کننده موبایل مدل سفید

نوع دستگاه: دوباند
محدوده آنتن دهی: 700 متر مربع
متراژ کابل: 20 متر
اسپلیتر: ندارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج دوباند سپید + اسپلیتر

پکیج تقویت کننده موبایل مدل سفید

نوع دستگاه: دوباند
محدوده آنتن دهی: 700 متر مربع
متراژ کابل: 30 متر
اسپلیتر: دارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج بنفش

تقویت آنتن موبایل

نوع دستگاه: دوباند
محدوده آنتن دهی: 250 متر مربع
متراژ کابل: 20 متر
اسپلیتر: ندارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج بنفش + اسپلیتر

تقویت آنتن موبایل

نوع دستگاه: دوباند
محدوده آنتن دهی: 250 متر مربع
متراژ کابل: 30 متر
اسپلیتر: دارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج تیره (نیمه صنعتی)

نوع دستگاه: دوباند
محدوده آنتن دهی: متراژ بالا و فضای باز
متراژ کابل: 40 متر
اسپلیتر: ندارد
دانلود پیش فاکتور
پیش فاکتور
پکیج سه باند سپید + اسپلیتر

پکیج تقویت کننده موبایل مدل سفید

نوع دستگاه: سه باند
محدوده آنتن دهی: 700متر مربع
متراژ کابل: 30 متر
اسپلیتر: دارد
دانلود پیش فاکتور