تقویت کننده آنتن موبایل تا 500 متر مربع

تقویت کننده آنتن موبایل تا 500 متر مربع - 5.0 out of 5 based on 7 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند می تواند تا برد 200 متر مربع را پوشش داد و فرکانس های 900 تا 1800 GSM-DCS را ساپورت میکند

بوسیله یک آنتن لگاریتمی و یک آنتن داخلی پچ پنل نصب می شود  و توان آن 7 dbi می باشد میتوان تا 200 متر مربع را پوشش داد

تقویت آنتن موبایل | 02122009145 - 09356666620

تقویت کننده آنتن موبایل