تقویت کننده آنتن موبایل تا 200 متر مربع

تقویت کننده آنتن موبایل تا 200 متر مربع - 5.0 out of 5 based on 7 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

با استفاده از دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل تک باند می توان تا برد 200 متر مربع را پوشش داد

تقویت کننده آنتن موبایل

بوسیله یک آنتن یاگی و یک آنتن داخلی قارچی یا سقفی که در سقف نصب می شود  و توان آن 2.8 dbi می باشد میتوان تا 200 متر مربع را پوشش داد

تقویت آنتن دهی موبایل