امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با استفاده از دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل تک باند می توان تا برد 200 متر مربع را پوشش داد

تقویت کننده آنتن موبایل

بوسیله یک آنتن یاگی و یک آنتن داخلی قارچی یا سقفی که در سقف نصب می شود و توان آن 2.8 dbi می باشد میتوان تا 200 متر مربع را پوشش داد

تقویت آنتن دهی موبایل