امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نقاط کور و یا ضعیف داخل شهر مشهد وقتی صورت می گیرند که یا آپارتمان مذکور از دکل BTS دور باشد و تقویت آنتن موبایل در مشهد یا خود آپارتمان در زاویه کور و در کنار ساختمان های بلند قرار گرفته باشد و حتی در بعضی مواقع این مشکل بدلیل جنس سازه ساختمان می باشد . پدیده پینگ پنگ و یا دریافت همزمان نیز موجب قطعی تماس و دریافت پیغام اشغال شبکه در طبقات بالایی ساختمان می باشد .

می توان جهت پوشش این ساختمان ها در مشهد برای هر واحد یک دستگاه تقویت کننده موبایل استفاده کرد و یا در صورتی که محل مورد نظر وسیع بوده و کلیه ساکنین خواهان ایجاد پوشش سیگنال باشند می توان به جای استفاده هر واحد از یک تقویت کننده آنتن موبایل در مشهد ، از تکرار کننده پرقدرت مرکزی استفاده کرد. از تقویت کننده های پرقدرت مرکزی می توان انشعاب بیشتری داشت و در نتیجه کل ساختمان را توسط یک دستگاه مرکزی با تعداد زیادی آنتن داخلی پوشش داد .

می توانید از دستگاه تقویت آنتن موبایل تک باند ارزان در مشهد جهت پوشش دهی نقاط کور استفاده کنید.

تماس با ما :

09356666620

02122755156