آنتن گیرنده یا خارجی لگاریتمی آنتن موبایل

آنتن پشت بام موبایل برای تقویت آنتن تلفن همراه دارای دو دسته آنتن یاگی و آنتن لگاریتمی می باشد انتن یاگی برای دستگاه تک باند استفاده می شود و قیمت آن 100000 تومان می باشد.

آننن بیرونی لگاریتمی برای دستگاه تقویت آنتن موبایل دو باند مورد استفاده قرار می گیرد( برای دستگاه تقویت موبایل تک باند هم استفاده می شود ) امواج و سیگنال نامنظم را از دکل های بی تی اس دریافت می کند و از طریق کابل به دستگاه ریپیتر موبایل سپس به آنتن داخلی می دهد و قیمت آن 190000 تومان می باشد.