امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تقویت کننده آنتن موبایل دو باند یا dual band در زمانی که ظرفیت کاربران BTS (که تقویت کننده آنتن موبایل روی آن تنظیم شده) در باند فرکانسی GSM900 تکمیل میشود و قابلیت همگام سازی با تمامی آنتن های داخلی و خارجی را دارد این دستگاه تقویت موبایل بصورت خودکار روی باند فرکانسی GSM1800 سوئیچ کرده و از ظرفیت هر دو باند کاری استفاده میکند و در حقیقت میتوان تفاوت این دو نوع تقویت کننده را در تعداد کاربران قابل پوشش بیان کرد

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند , تقویت آنتن موبایل دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند , تقویت آنتن موبایل
 
 

HikaShop Cart Module

سبد خرید خالي مي باشد