امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Signal Repeater یک تقویت کننده بسیار قوی و در عین حال دستگاه تقویت آنتن موبایل ارزان امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد ، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی ، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

دستگاه تقویت آنتن موبایل ارزان , تقویت کننده آنتن موبایل ارزان , تقویت موبایل ارزان