دو باند با پوشش دهی 700 متر مربع R7108

دستگاه تک باند High Quality GSM بسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز استفاده می شود و گین این دستگاه بین 75 تا 85 دی بی می باشد

دستگاه تک باند بسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز

Frequency Range : 890 - 960 MHz
Power Supply : AC220/DC12V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 60dB - 65dB
Export Power (Po) : >30dBm
Coverage Area : متراژ بالا

آدرس توليد کننده : taghviat-anten-mobile/mono-band-repeater-booster-antenna.html
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: