تقویت موبایل دو باند High Quality R7109

دستگاه دو باند High Quality WCDMAبسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز استفاده می شود و گین این دستگاه بین 65 تا 70 دی بی می باشد

دستگاه دو باند بسیار قوی برای محیط باز و متراژ بالا

Frequency Range : 890 - 960 / 1710 - 1880 MHz
Power Supply : AC220/DC12V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 65dB - 70dB
Export Power (Po) : >30dBm
Coverage Area : متراژهای بسیار بالا

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: