این دستگاه تقویت آنتن موبایل سه باند می باشد برای مصارف تجاری اینترنت 3G و قیمت آن به 24,000,000 می رسد.

این دستگاه با قدرت پوشش دهی آنتن موبایل تا 1200 متر مربع با دی بی 65 کار می کند و سبب افزایش آنتن موبایل می باشد.

دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل دو باند روی باند فرکانسی 900 و 1800 سوییچ می کند

دستگاه تقویت آنتن موبایل سه باند فرکانس 3G را پشتیبانی می کند یکی از قویترین دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل در بین دستگاه های دیگر می باشد برای خرید دستگاه تقویت آنتن موبایل سه باند اینجا کلیک کنید.

مشخصات دستگاه سه باند نیمه صنعتی به شرح ذیل می باشد :

Frequency range :  LTE1800 MHz + GSM900MHz
Frequency stability : ≤ 0.01ppm
Power supply : AC 90-264V, DC 10V/10A
I/O impedance : 50Ω/N connector
Gain : 75dB±2dB
Output power(Po) : Uplink :(23dBm±2dBm)
Downlink:(33dBm±2dBm)
متراژ های بالا  : Coverage Area

این آنتن سیگنال موبایل را از دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل می گیرد و آن را به فضای محیط پخش میکند و سبب افزایش آنتن موبایل می شود. این آنتن ها توان سیگنال را با قدرت 2dBi از دستگاه تقویت آنتن موبایل دریافت میکند و بیشتر در سقف های کاذب نصب می شود .تقویت آنتن موبایل همراه اول

آنتن فرستنده قارچی را در سقف نصب میکنند که سیگنال امواج موبایل را بتواند به صورت شعاع دایره ایی به محیط پخش کند و باعث تقویت آنتن دهی موبایل کاربران شود و آنتن موبایل را افزایش دهد.

آنتن داخلی پچ پنل

برخی از سیستم های تکرار کننده سلولی همچنین می توانند شامل یک آنتن جهت دار جهت پخش مجدد سیگنال در محیط داخلی باشند. بسته به میرایی از موانع ، مزیت استفاده از آنتن همه جهته این است که سیگنال به طور مساوی در همه جهات توزیع می شود.