امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

علت قطع شدن آنتن دهی ایرانسل و همراه اول وجود سازه های بزرگ بتونی از قبیل برج ها ساختان های بلند و ... است
بدلیل نقاط کور در مناطق بدون سیگنال ما از طریق آنتن گیرنده سیگنال های نامنظم را پیدا می کنیم و از طریق کابل به دستگاه تقویت آنتن موبایل یا همان ریپیتر موبایل می دهیم.

برای افزایش آنتن دهی موبایل و یا تقویت آنتن موبایل ، تقویت امواج موبایل ، تقویت فرکانس موبایل ، تقویت سیگنال موبایل ، تقویت آنتن دهی ایرانسل ، تقویت آنتن موبایل همراه اول پیشنهاد ما برای شما استفاده از دستگاه یا ریپیتر آنتن موبایل دو باند می باشد

علت قطعی آنتن ایرانسل-علت قطع شدن آنتن  اینترنت ایرانسل-علت آنتن ندادن گوشی