علت قطع شدن آنتن ایرانسل

علت قطع شدن آنتن ایرانسل - 4.9 out of 5 based on 10 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وجود سازه های بزرگ بتونی از قبیل برج ها ساختان های بلندو...
بدلیل نقاط کور در مناطق بدون سیگنال ما از طریق آنتن گیرنده سیگنال های نامنظم را پیدا می کنیم و از طریق کابل به دستگاه می دهیم

علت قطعی آنتن ایرانسل-علت قطع شدن آنتن  اینترنت ایرانسل-علت آنتن ندادن گوشی