امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این کیت برای تفکیک سیگنال و افزایش سیگنال مورد نظر بکار می رود و موجب افزایش سیگنال خروجی با توان بالاتر می گردد.برای افزایش آنتن دهی موبایل از کیت های افزایش آنتن موبایل استفاده کنید.دستگاه تقویت آنتن موبایل کوجک ، دستگاه تقویت انتن دهی موبایل تک باند ، دستگاه تقویت آنتن موبایل دو باند ، سیستم تقویت کننده آنتن موبایل سه باند نیز از این نوع کیت ها برای تقویت کننده آنتن موبایل می باشد.