اسپلیتر 1 به 2تقویت آنتن موبایل S7500

وضیفه اسپلیتر خروجی گرفتن از یک دستگاه برای دو آنتن می باشد دیگر شما به دو دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل نیاز ندارید فقط با خرید یک Splitter می توانید سه آنتن داخلی در طبقات مختلف قرار دهید

دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل

فنی
اتصال N-Female
تعداد خروجی 2 Way Splitter
تفکیک ≥27
پایداری موج 1:1.2
فنی تقویت کننده
محدوده فرکانسی 800-2500 Mhz
آدرس توليد کننده : mobile-repeater/mobile-antenna-kit.html
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: