آنتن پشت بام موبایل

آنتن پشت بام موبایل - 4.9 out of 5 based on 8 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آنتن پشت بام موبایل برای تقویت آنتن تلفن همراه دارای دو دسته آنتن یاگی و آنتن لگاریتمی می باشد انتن یاگی برای دستگاه تک باند استفاده می شود و قیمت آن 100000 تومان می باشد.

آننن بیرونی لگاریتمی برای دستگاه تقویت آنتن موبایل دو باند مورد استفاده قرار می گیرد( برای دستگاه تقویت موبایل تک باند هم استفاده می شود ) امواج و سیگنال نامنظم را از دکل های بی تی اس دریافت می کند و از طریق کابل به دستگاه ریپیتر موبایل سپس به آنتن داخلی می دهد و قیمت آن 190000 تومان می باشد.

آنتن لگاریتمی - تقویت کننده آنتن موبایل - تقویت آنتن موبایل