امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بوستر موبایل :

Booster دستگاهی است که جهت تقویت امواج تلفن همراه به کار می رود.نحوه عملکرد به این گونه می باشد که سیگنال خوب امواج تلفن همراه و سیگنال موبایل را از محیط بیرون گرفته و پس از تقویت آن در محیطی که آنتن دهی موبایل ضعیف می باشد پخش میکند.و سبب افزایش آنتن موبایل می شود تقویت آنتن موبایل .استفاده از Booster باعث بهبود کیفیت در میزان آنتن دهی تلفن همراه شده و متعاقبا مکالمه ای بهتر و راحت تر را برای کاربر به ارمغان آورده واز میزان قطع شدن های مکرر در حین مکالمه می کاهد.

دریافت سیگنال خوب موبایل موجود در محیط خارج با استفاده از آنتن بیرونی صورت گرفته که پس از تقویت توسط Booster یا Repeater توسط آنتن داخلی در محیطی که سیگنال موبایل ضعیف است پخش می شود. قویترین سیستم تقویت آنتن موبایل در ایران 02122755156  -  09356666620