امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستگاه تقویت انتن کوچک شامل یک آنتن مدادی و یک آنتن جی اس امی آنتن موبایل می باشد و قیمت آن حدود 450000 تومان می باشد.